Tải CH Play
Trang Chủ » Unlabelled » Hướng Dẫn Tạo tài khoản CH Play
Hướng Dẫn Tạo tài khoản CH Play


Hướng Dẫn Tạo tài khoản CH Play

Để tạo được tài khoản Ch play bạn có thể thực hiện một trong 2 cách sau đây
Cách 1: Bạn cần có tài khoản Gmail trước, nếu tài khoản Gmail được tạo trước đó thì thật đơn giản bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Gmail đó là xong.

Cách 2: Nếu chưa có tài khoản Gmail bạn click chọn vào ứng dụng Ch play để mở nó ra, sau đó ứng dụng sẽ hỏi "Bạn có muốn thêm tài khoản hiện tại hoặc tạo tài khoản mới không?" bạn chọn "tạo  mới" sau đó bạn nhập thông tin tài khoản như: họ tên, tên, tên đăng nhập, mật khẩu.... sau đó bấm chọn tiếp tục để tạo tài khoản CH Play. Chúc bạn tạo tài khoản CH Play thành công nhé
Bình Luận: